Stichting Thuiszorg voor huisdieren biedt een blijvend thuis aan katten en honden met gedragsproblemen en/of suikerziekte die niet herplaatsbaar zijn en vangt tijdelijk katten op met een medische zorgvraag die wel herplaatsbaar zijn, met de nadruk op katten met suikerziekte.

 

Wij hebben sinds 1/1/2020 de ANBI status.

 

En sinds mei 2020 zijn we erkend beneficiant van Stichting DierenLot.

 

De afgelopen jaren hebben we tegenslagen en successen gehad. Onze doelstellingen zijn iets veranderd en de nadruk komt nog meer te liggen op diabeteskatten opvangen en herplaatsen. We gaan terug naar de basis.
De komende jaren willen we ons nadrukkelijk richten op de nieuwe behandeling van diabeteskatten, met het middel Senvelgo.

 

Doelstellingen:
1. Een kwalitatief goed leven bieden aan de vaste bewoners;
2. Zoveel mogelijk diabeteskatten opvangen en indien mogelijk herplaatsen;
3. Ervaring opdoen met het gebruik van het nieuwe middel Senvelgo;
4. Baasjes van (geadopteerde) diabeteskatten begeleiding bieden, naast de zorg van hun dierenarts;
5. Tijdelijke financiële steun bieden aan baasjes van diabeteskatten (en indien er genoeg financiële middelen zijn ook aan baasjes van katten of andere huisdieren met een medische zorgvraag).

 

Hoe we deze doelstellingen willen behalen en meer lees je in ons nieuwste beleidsplan.

 

Wij maken gebruik van de KOR (kleineondernemersregeling).

Fiscaal nummer: 859439148

KvK-nummer: 73286117